Výstavba

 • Projekčná činnosť Komplexná predprojektová a projektová dokumentácia stavieb, územnoplánovacia dokumentácia v telekomunikačnej oblasti. Komunikácia so správcami inžinierskych sietí, ako aj s orgánmi štátnej správy a samosprávy.
 • Inžinierska činnosť Komplexné riešenie podľa zvolenej technológie zákazníka.
  Riešenia na kľúč.
 • Zemné práce Výkopové práce, pretláčanie, podvrtávanie, riadené pretlaky, mikrotunelovanie.
 • Pokladanie HDPE rúr Pokladanie a zaťahovanie HDPE rúr a mikrotrubičkových systémov. Kalibrácia a hermetizácia HDPE rúr, lokalizácia kalibračných a tlakových porúch.
 • Zafukovanie - zaťahovanie káblov Záfuk a zaťahovanie optických káblov do ochranných rúr. Zafukovanie optických minikáblov, optických káblových zväzkov do mikrotrubičkových systémov.
 • Montáž optických káblových systémov zváranie v optickej spojke, montáž optických káblových systémov.
 • Meranie a vyhodnocovanie akceptačné testy a analýza nameraných hodnôt, meranie káblov s optickými vláknami na všetkých používaných vlnových dĺžkach. 
 • Prekládky Komplexné riešenia pre prekládky a preložky optických trás.
 • Servis Provizórne obnovenie prevádzky na optických vedeniach. Definitívne obnovenie prevádzky na optických vedeniach.
 • Vyjadrovanie k sieťam ORANGE Vyjadrovanie ku PTZ Orange Slovensko, a.s.. Vytyčovanie PTZ Orange Slovensko, a.s. v teréne.

 

 

Máte otázky?
Spýtajte sa profesionálov
5 dní v týždni
Po-Pia
od 7:00 do 16:00