ŽIADOSŤ O VYJADRENIE A ZAKRESLENIE SIETÍ ORANGE SLOVENSKO, a.s.Žiadateľ*

Stavebník (vyplniť iba ak je iný ako žiadateľ)

Záujmové územie

Zoznam príloh*
Nahranie príloh*


Viac príloh pridáte označením viacerých súborov naraz.
Povolené typy suborov: .jpg, .png, .pdf, .dgn, .dwg
Maximálna veľkosť príloh spolu je 14MB.


Účel*
Termín spracovania

Spôsob prevzatia*Vyjadrenie sa doručuje na adresu žiadateľa.


Doplňujúce údaje*
Máte otázky?
Spýtajte sa profesionálov
5 dní v týždni
Po-Pia
od 7:00 do 16:00