Servis PTZ-Vyjadrenia Orange

 

Na základe zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, je stavebník povinný ku každému stavebnému konaniu predložiť vyjadrenia všetkých správcov podzemných IS (inžinierskych sietí).

Naša spoločnosť na základe rámcovej zmluvy so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. zabezpečuje servis optickej siete menovaného prevádzkovateľa na území celého Slovenska. V rámci tejto činnosti je zahrnuté aj vyjadrovanie sa k existencii PTZ (podzemné telekomunikačné zariadenie) pre stavebné konanie (ÚR, SP, ODS) aj pre realizáciu stavebných činností, ktoré prichádzajú do styku s PTZ Orange Slovensko a.s.. Taktiež zabezpečujeme vytýčenie PTZ v teréne a určenie podmienok styku s PTZ.

Stavebník je povinný pri vyplnení žiadosti uviesť platný telefonický alebo mailový kontakt, aby v prípade nejasností mohol byť kontaktovaný. Ak staviteľ neuvedie platný kontakt, žiadosť o vyjadrenie nemusí byť spracovaná.

Cenník

Kontakty na posielanie žiadostí o vyjadrenie k PTZ Orange Slovensko a.s.
Západné Slovensko
UC1 Piešťany
Letná 796/9
921 01 Piešťany
Mobil: +421 908 945 130
E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.skObjednávka vyjadrenia UC1
Stredné Slovensko
UC2 Banská Bystrica
Zvolenská cesta 21
974 05 Banská Bystrica
Mobil: +421 907 748 032
Mobil: +421 908 945 136
E-mail: michlovsky.bb@michlovsky.skObjednávka vyjadrenia UC2
Východné Slovensko
UC3 Košice
Rampová 5
040 01 Košice
Mobil: +421 918 945 137
E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.skObjednávka vyjadrenia UC3
Ku každej žiadosti o vyjadrenie je potrebné :


  • a) uviesť platný telefonický alebo mailový kontakt
  • b) priložiť mapu širších vzťahov alebo kópiu katastrálnej mapy
  • c) vyznačiť záujmové územie
  • d) vyznačiť nové inžinierske siete s legendou
Rozdelenie pôsobnosti jednotlivých servisných stredísk:
Máte otázky?
Spýtajte sa profesionálov
5 dní v týždni
Po-Pia
od 7:00 do 16:00