O nás

Spoločnosť MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. bola založená 12.1.1999 . Predmetom činnosti spoločnosti je komplexná ponuka služieb v oblasti výstavby a servisu optických telekomunikačných sietí od backbonových, až po infraštruktúru G-PON sietí implementovaných v koncepcii FTT-x. Ponúkame kompletnú dodávku realizovania stavieb od projektu (vrátane legislatívy umiestnenia stavby) až po finálne zdokumentovanie a odovzdanie diela do prevádzky.

Disponujeme kolektívom profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami, pravidelne preškolovanými na najnovšie technológie, špičkovou technikou a vybavením pre zafukovanie a zaplavovanie káblov, zafukovanie mikrokáblov a vláknových zväzkov, prifúkavanie ďalších prvkov, zváranie vlákien SM, MM a komplexné meranie trás podľa noriem ITU a ITT. V rámci sekcie FTTH pripájame účastníkov k službe Fibernet a FiberTV.

Všetky činnosti monitorujeme systémom manažmentu kvality ISO 9001:2015.

Etický kódex spoločnosti MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.slúži na definovanie základných princípov, podľa ktorých sa budú riadiť všetci zamestnanci MICHLOVSKÝ spol. s r.o. Všetci zamestnanci sú povinní konať v súlade s týmto etickým kódexom, hlásiť sa k jeho pravidlám a dbať o svoju profesijnú česť. Pri uplatňovaní etického kódexu dbajú všetci zamestnanci MICHLOVSKÝ spol. s r.o. na dodržiavanie legislatívnych noriem. Etické konanie a dobré meno má kľúčový význam pre úspešné dlhodobé fungovanie spoločnosti na trhu.

Spoločnosť MICHLOVSKÝ spol. s r.o. zaviedla etický kódex obchodných partnerovv snahe dosiahnuť dlhodobo udržateľné férové a transparetné vzťahy so svojimi obchodnými partnermi.

Politika spoločenskej zodpovednosti.

Smernica o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

 

Máte otázky?
Spýtajte sa profesionálov
5 dní v týždni
Po-Pia
od 7:00 do 16:00